Medicină de familie

Înscrieți-vă la medicul nostru de familie pentru a beneficia de consultații gratuite, trimiteri pentru analize medicale, rețete compensate și gratuite precum și de concedii medicale.

Medicul de familie trebuie să fie prima persoană la care apelați pentru asistență medicală. Acesta este în măsură să evalueze gravitatea problemei dumneavoastră, să vă facă recomandări și să vă ofere explicații, iar dacă este necesar, să vă ofere o trimitere către medicul specialist pentru alte investigații.

Serviciile de medicină de familie din cadrul Coronis Medical sunt oferite cu deosebită grijă și profesionalism, la o calitate conformă cu cerințele Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București. Conform reglementărilor privind acest tip de servicii medicale, pacienții care achită contribuția pentru asigurările de sănătate au dreptul de a-și alege medicul de familie și de a beneficia de anumite servicii medicale în mod gratuit.  Pacientii înscriși pe lista medicului de familie beneficiază de consultații, trimiteri pentru analize medicale, rețete compensate și gratuite precum și de concedii medicale.

Acte necesare pentru înscrierea la medicul de familie :

 • Cardul de asigurat
 • Carte de Identitate / Buletin de Identitate
 • Cerere tip
 • Dovada că pacientul este asigurat: puteți verifica chiar dumneavoastră acest lucru aici: verificare asigurat online

În situații speciale în care nu aveți sau ați pierdut cardul de asigurat sau starea de asigurat din baza de date CNAS nu corespunde cu realitatea, trebuie să vă adresați Casei de Asigurări a Municipiului București pentru corectarea situației. Pentru a corecta situația din baza de date CNAS, este posibil ca reprezentanții CASMB să vă solicite unul sau mai multe documente:

 • pentru salariați – adeverința de salariat în care să se precizeze că atât angajatul cât și angajatorul sunt la zi cu plata contribuției la sănătate
 • pentru pensionari – talon de pensie
 • pentru persoanele aflate in șomaj – adeverința de șomer
 • pentru liber-profesioniști (Persoane Fizice Autorizate) – adeverința care atestă plata la zi a contribuției la sănătate
 • pentru elevi sau studenți – adeverința de elev sau student
 • pentru persoanele care primesc ajutor social – adeverința de la Primărie
 • pentru veterani – carnet de veteran de război
 • pentru persoanele cu handicap – copie după decizia de încadrare în gradul de handicap

În cazul înscrierii inițiale la un medic de familie, trebuie depusă o declarație pe propria răspundere din care să rezulte faptul că solicitantul nu este înscris la alt medic de familie. Schimbarea medicului de familie se poate face doar după cel putin 6 luni de la ultima înscriere.